• Rundgang durch das Museum

  • Friends Museum Franz Gertsch

  • guided tours

  • Kids workshop

  • artcafé

2016

Künstlergespräch: Franz Gertsch

Künstlergespräch: Franz Gertsch im Gespräch mit Anna Wesle